Home Lean IT Service Management Diensten FAQs Over Leap Consulting Contact

Het is heel gebruikelijk dat een proces een efficiëntie heeft van minder dan 10%. 90% van de totale doorlooptijd van een proces wordt er, in de ogen van de klant, geen toegevoegde waarde gecreëerd. Daarnaast is de snelheid van een proces evenredig aan de flexibiliteit ervan. Hoe flexibeler een proces is, hoe makkelijker het is op een veranderende klantvraag of marktomstandigheden in te springen.

-

Lean Thinking is een business process improvement managementfilosofie die er op is gericht om verspilling te elimineren. Lean creëert proces snelheid (door doorlooptijdverkorting) en efficiëntie (minimale bewerkingstijd, geïnvesteerd kapitaal en kosten) in elk willekeurig proces.

-

Lean Thinking vindt zijn oorsprong in de productie industrie. Ook binnen de ICT wordt Lean Thinking, in de vorm van Agile Software Development, al jaren toegepast. Hoewel het zeer voor de hand ligt, wordt Lean nog beperkt toegepast in combinatie met IT Infrastructure Library (ITIL) processen.

-

Lees de Lean ITSM whitepaper voor meer informatie over Lean Thinking en de toepassing ervan binnen IT Service Management.